Åkerietfrontpage-flip

Vi har idag ett stort samarbete med flertal svenska och utländska speditörer och åkerier som dagligen använder 18 av våra bilar i sin distribution i Stockholm. Vi
försöker som alltid att vara behjälpliga när nya intressenter hör av sig och vill använda våra tjänster.

Distribution

Vår distributionsflotta består idag av 20 distributionslastbilar varav 14 fordon utrustade för att kunna hantera gods i flera temperaturzoner.
5 fordon har öppningsbar sida samt 3 fordon med höj och sänkbart tak för garage leveranser.
Distributionen täcker dagligen hela Storstockholm och Uppsala samt att vi vid 2 tillfällen per vecka även angör mottagare i Eskilstuna, Västerås, Enköping såväl som Norrtälje och Nynäshamn.

Fjärrtransporter

Vi har 3 trailerdragare till dessa finns 5 olika trailer 1 (22 ppl med öppningsbar sida) 2 (27 ppl citytrailer, kyl) 1 (33 ppl kyl & frystrailer) 1 (33 ppl ) för de olika transporter som efterfrågas, vi har även framskridna planer på införskaffning på ett antal trailer till för att kunna ta hand om de olika transportönskemål som finns och efterfrågas. Dessa bilar rullar i stort sett vart som helst inom svea rikes gränser, allt för att vi ska kunna tillgodose kunder de önskemål och krav som behövs.
Vi är idag 30 Heltidsanställda och vi har mer än fördubblat vår omsättning sedan 2011 och som nu kommer att ligga strax under 30 miljoner kronor per år.

Lotstjänster

Idag bemannar vi ett antal bil och släp dagligen för olika åkerier där vi ombesörjer utleverans samt upp lastning av deras fordon. Vi arbetar nästan uteslutande med egna anställda vilket skapar en bättre kvalitet och en större säkerhet för våra kunder.

Tjänster
  • Distribution
  • Åkeri
  • Avlastning/Pålastning
  • Kyl/Frys-transporter
  • Ordersammanställning
  • Lotstjänster
  • Lagring tort, kylt & fryst